015 296 0054
h/v Mcdonald- & Erasmusstraat, Florapark, Polokwane
Tuis | Diensgroepe | Susters

Susters

Ons gemeente het ‘n aktiewe groep wyksusters. Hulle doen al die skakeling in die gemeente en is nou betrokke by elke lidmaat se wel en weë. Die bestuur, ouderlinge en diakens steun baie op die werk van die wyksusters.

Ons Bestuur bestaan uit:

Voorsitter                                      Nelie Badenhorst                074 663 5377   

Ondervoorsitter                            Elmara Wolmarans             083 339 5398

Sekretaresse                                Rienie Oosthuizen             082 676 3235

 

Kontaksusters in Wyksverband

Wyk A                   -              Marie Seegers/Sarie Bronkhorst

Wyk B                   -              Rietha Carstens/Comin vd Walt

Wyk C                   -              Elmara Wolmarans/Rienie Oosthuizen

Wyk D                   -              Hester vd Merwe/Antjie du Toit

Wyk P                   -              Lina-Marie Slabbert/Heila Lessing/Wiekie van Ree

Blok SW                -              Ansie Venter

 

Jaarliks is daar ‘n paar hoogtepunte:

Die jaarlikse Susterssaamtrek word gewoonlik in Maartmaand gehou.

Al die susters van die Gereformeerde Kerke Limpopo word uitgenooi.

Die 2019 saamtrek word deur Pietersburg-Noord se susters aangebied. 

Ons hou gewoonlik ‘n openingsfunksie in die begin van die jaar asook ‘n afsluiting, gesamentlik met GK Pietersburg Noord se susters

 

Sustersaksies gedurende 2018:

DATUM

FUNKSIE

VERANTWOORDELIKHEID

AKSIE

6 Maart

Sustersaand

Wyk D

Spreker/demonstrasie/kuier vir susters by kerk

24 April

Sustersaand 

Wyk P

Spreker/demonstrasie/kuier vir susters by kerk

5 Mei

Basaar

Alle Susters

Ontbyt

25 Mei 

Sustersaand

Wyk A

Sop en sjerrie aand om 18:00 by die Kerk

Vir hele die hele gemeente

1 Sept

Lente Tee

 

Heerlike tee/saam kuier met ‘n gewilde spreker

23 Oktober

Sustersaand 

Wyk B

Spreker/demonstrasie/kuier vir susters by kerk