015 296 0054
h/v Mcdonald- & Erasmusstraat, Florapark, Polokwane
Tuis | Diensgroepe | Susters

Susters

Ons gemeente het ‘n aktiewe groep wyksusters. Hulle doen al die skakeling in die gemeente en is nou betrokke by elke lidmaat se wel en weë. Die bestuur, ouderlinge en diakens steun baie op die werk van die wyksusters.

Ons Bestuur bestaan uit:

Voorsitter                                      Nelie Badenhorst                074 663 5377   

Ondervoorsitter                            Elmara Wolmarans             083 339 5398

Sekretaresse                                Rienie Oosthuizen             082 676 3235

 

Kontaksusters in Wyksverband

Wyk A                   -              Marie Seegers/Sarie Bronkhorst

Wyk B                   -              Rietha Carstens/Comin vd Walt

Wyk C                   -              Elmara Wolmarans/Rienie Oosthuizen

Wyk D                   -              Hester vd Merwe/Antjie du Toit

Wyk P                   -              Lina-Marie Slabbert/Heila Lessing/Wiekie van Ree

Blok SW                -              Ansie Venter

 

Jaarliks is daar ‘n paar hoogtepunte:

Die jaarlikse Susterssaamtrek word gewoonlik in Maartmaand gehou.

Al die susters van die Gereformeerde Kerke Limpopo word uitgenooi.

Ons hou gewoonlik ‘n openingsfunksie in die begin van die jaar asook ‘n afsluiting, gesamentlik met GK Pietersburg Noord se susters

 

Sustersaksies gedurende 2019:

 

 

 

 

 

 

MAART

 12de - Sustersbestuursvergadering 

APRIL

9de - Sustersbestuursvergadering

16de - Sustersaand (Blok A)

19de - Gesamentlike Diens

MEI

14de - Sustersbestuursvergadering

24ste - Sustersaksie - Sop en Sjerrie

30ste - Gesamentlike Diens

Hemelvaart

JUNIE

9de - Nagmaal (Blok P)

11de - Sustersbestuursvergadering

JULIE

21ste - Tialeen verjaar - Koek Bring

AUGUSTUS

13de - Sustersbestuursvergadering

31ste - Basaar

SEPTEMBER

1ste - Nagmaal (Blok A)

7de - Lentetee

10de - Sustersbestuursvergadering

OKTOBER

8ste - Sustersbestuursvergadering

22ste - Sustersaand (Blok P)

25ste - Gesamentlike Sustersafsluiting

 

NOVEMBER

10de - Belydenisaflegging - koek bring

12de - Sustersbestuursvergadering

17de - Nagmaal (Blok B)

Kerssangdiens

DESEMBER

25ste Gesamentlike Diens - Noord