015 296 0054
h/v Mcdonald- & Erasmusstraat, Florapark, Polokwane
Tuis | Diensgroepe | Aktiwiteitskommissie

Aktiwiteitskommissie

Die kommissie help met die reelings van alle aktiwiteite van die gemeente.  Elke Nagmaalete word deur die kommissie gereel en voorsien.  Hoogtepunte van die jaar is die Doppermark asook die Dopperdoorfees

 

Voorsitter : Johan Maritz           082 556 1956

                   Daleen Coetsee     079 490 2678

 

DOPPERDOORFEES 02 MAART 2019

Ons nooi almal uit. Dit gaan ʼn lekker interkerklike saamkuier wees.

Ons begin die dag vanaf 9H00 die oggend.

Die potjiekos mense kan dan begin regmaak en saam kuier.

Ons soek soveel as moontlik mense om die dag saam ons te kom kuier.

Die Wafelhuis sal ook weer daar wees vir ʼn koffie en iets lekkers.

Kontak Johan 082 556 1956 of Daleen 079 490 2678 vir enige verdere vrae

 

NAGMAALSETE 03 MAART 2019

U WORD UITGENOOI OM SAAM TE KOM EET NA NAGMAAL op 03 MAART 2019 VANAF 12H00

BRING JOU HELE GESIN SAAM - ONS GAAN LEKKER SAAM BRAAI 

BRING 'n SLAAI - GENOEG VIR 10 MENSE

SKRYF JOU NAAM OP DIE LYS OP DIE KENNISGEWINGBORD INDIEN U SAAM KOM EET

KONTAK DALEEN COETSEE VIR ENIGE NAVRAE  0794902678

 

 

GEMEENTEKAMP - JAARLIKS IN SEPTEMBER

Die kamp vind weer plaas by Jubaweni vanaf 20 - 22 September 2019. Die hele kamp is vir ons gemeente bespreek vir daardie naweek!

Daar is verskeie tipes verblyf beskikbaar - hou nou al daai naweek oop om lekker saam te kom uitspan

Kostes:

Hou die webblad dop vir meer inligting nader aan die tyd

Vir enige navrae kontak: Johan Maritz op 082 556 1956.

 

 

DOPPERDOORFEES 2 MAART 2019

Romeine 12: “En nou doen ek ʼn beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.”

 

Die doel van die Dopperdoorfees is om aan elkeen 'n geleentheid te gee om ons geloof op 'n praktiese manier uit te voer deur uit te reik, bande te smee en lekker saam te kuier met ons medebroers en -susters in ons gemeente, ASOOK met die broers en susters van die Gereformeerde Kerk Pietersburg-Noord.