015 296 0054
h/v Mcdonald- & Erasmusstraat, Florapark, Polokwane
Tuis | Diensgroepe | Aktiwiteitskommissie

Aktiwiteitskommissie

Die kommissie help met die reelings van alle aktiwiteite van die gemeente.  Elke Nagmaalete word deur die kommissie gereel en voorsien.  Hoogtepunte van die jaar is die Doppermark asook die Dopperdoorfees

 

Voorsitter : Dewald Hattingh     082 460 3237

Kerssangdiens  2018

U word hartlik uitgenooi na die jaarlikse Kerssangdiens wat dié jaar deur die

Gereformeerde Kerk Pietersburg-Noord
aangebied word.
DATUM: DV Vrydag – 16 November 2018

18:00
PLEK: Gereformeerde Kerk Pietersburg-Noord
h/v Dap Naude- en Andrewstraat
Eduanpark
NAVRAE: Sr. Danita Snyman (081 394 2695)
Sr. Elmarie Swanepoel (073 801 4149)
RSVP: Skryf asseblief u naam voor of op
Sondag, 4 November 2018 op die
lys wat op die Kennisgewingbord is
as u die aand gaan bywoon.

 

GEMEENTEKAMP - JAARLIKS IN SEPTEMBER

Die kamp vind weer plaas by Jubaweni vanaf 20 - 22 September 2019. Die hele kamp is vir ons gemeente bespreek vir daardie naweek!

Daar is verskeie tipes verblyf beskikbaar - hou nou al daai naweek oop om lekker saam te kom uitspan

Kostes:

Hou die webblad dop vir meer inligting nader aan die tyd

Vir enige navrae kontak: Johan Maritz op 082 556 1956.

 

 

DOPPERDOORFEES Jaarliks in Augustus

Romeine 12: “En nou doen ek ʼn beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.”

 

Die doel van die Dopperdoorfees is om aan elkeen 'n geleentheid te gee om ons geloof op 'n praktiese manier uit te voer deur uit te reik, bande te smee en lekker saam te kuier met ons medebroers en -susters in ons gemeente, ASOOK met die broers en susters van die Gereformeerde Kerk Pietersburg-Noord.