015 296 0054
h/v Mcdonald- & Erasmusstraat, Florapark, Polokwane
Tuis | Diensgroepe | Bybelstudie

Bybelstudie

Elke lidmaat in die gemeente word uitgenooi om in te skakel by een van die Bybelstudiegroepe.  Dit is waar ons mekaar regtig leer ken, vriende word en mekaar ondersteun, waar die Christelike liefde spesiaal ondervind word.

Sameroeper               Gideon de Klerk         082 805 8947       

Die lys van Bybelstudiegroepe wat elke week vergader is soos volg:

Groepleier

Tyd

Plek

Gideon de Klerk (082 805 8947)

Sondag, 10:30

Van huis tot huis

ds. Sarel Venter (082 809 0222)

Dinsdag, 09:30

Bendor Pastorie

Johan van Biljon (082 388 2117)

Woensdag, 18:00

Van huis tot huis

Annemarie Bakker (082 484 6267)

of

André Bakker (083 457 1711)

 

Woensdag, 19:00

 

Herculesstraat no.6

Alta Theron (015 – 296 2168)

Donderdag, 09:00

Wesselstraat no.148

ds. Sarel Venter (082 809 0222)

Woensdag, 18:30

Bendor Pastorie

 

Indien daar lidmate is wat individueel of in gesinsverband wil bybelstudie doen, is hier ‘n paar wat afgelaai kan word