Gebed 2

Gebed2

Waaroor gaan gebed vir jou? Wat moet ‘n gebed se inhoud wees? Wat leer die Bybel ons oor gebed?

Gebed is lof.

Gebed 1

Gebed1

Waaroor gaan gebed vir jou? Wat moet ‘n gebed se inhoud wees? Wat leer die Bybel ons oor gebed?

Gebed is aanbidding.

Dankbaarheid

Dankbaarheid

As ʼn mens werklik besef dat dit wat jy het, nie joune is nie, maar God sʼn dan kom dankbaarheid daarmee saam.

Funksionele Gesinne 6

Funksionele Gesinne 6

Ons kan alles wat in ons lewe gebeur, met God kommunikeer. Wanneer ons met Hom daaroor praat, dan gee Hy raad en raak ons ook van emosionele bagasie ontslae. Ons moet op dieselfde manier optree teenoor die mense wat naby aan ons is.

Funksionele Gesinne-5

Ons gesin en lewensmiddele

Funksionele Gesinne 5

In watter mate bepaal jou lewensmiddele jou gesinsbestaan?

Funksionele Gesinne 4

Funksionele Gesinne-4
1Tim 5:8 As iemand nie vir sy eie mense en veral nie vir sy huisgesin sorg nie, het hy die geloof verloën en is hy slegter as ‘n ongelowige.

Waar pas die “vader figuur” in, in die gesins-opset van vandag?

Funksionele Gesinne 2

Funksionele Gesinne-2

Die eerste fase in die lewe van ʼn funksioneel nuwe gesin, is waar getroudes die band met hulle ouers losmaak. Daar word egter losgemaak ter wille van ʼn band met iemand anders.

Funksionele Gesinne 3

Funksionele Gesinne-3 Rolbeskrywing

In gesonde gesinne speel almal in die gesin ‘n rol en is hy/sy ‘n skakel in die ketting. Indien een van die skakels breek en hy/sy in sy rol en verantwoordelikheid nie meer funksioneer nie, kan ʼn gesin nie meer funksioneer soos wat dit veronderstel is om te gebeur nie, en is so ʼn gesin nie meer volledig funksioneel nie.

Funksionele Gesinne 1

Funksionele Gesinne-1

Gesin moet nie net as pa, ma en kinders gesien word nie. Die meeste mense is in hulle lewe deel van twee gesinne. Die een waarin hulle grootword, en die een waarvan hulle ʼn ouer is. In hierdie hele samestelling is daar die sogenaamde “belangrike ander persone”. “Belangrike ander persone” is mense met wie daar baie kontak is en met wie daar ʼn hartsverhouding bestaan. As gevolg hiervan is wedersydse beïnvloeding baie maklik en ook blywend.

Geloofsintegriteit7-Ps18

Geloofsintegriteit7-Ps18

In Jesaja word die begrip “dienaar van die Here” baie keer gebruik. Soms word dit gebruik vir Israel (Jes 44:21), soms vir Jesaja (Jes 20:3) maar dit word ook gebruik in die profesieë oor die Messias wat kom. Wanneer dit vir die Messias gebruik word, besef ʼn mens hoe intiem die verhouding tussen Dienaar en God is.

Soekfunksie
Argiewe