015 296 0054
h/v Mcdonald- & Erasmusstraat, Florapark, Polokwane
Tuis | Preke | God se kerk werk goed wanneer almal saamwerk

God se kerk werk goed wanneer almal saamwerk

Sunday, 13 May 2018 - 6:00pm
Dominee: 
Boek: 
Teks: 
Handeling 2: 37 - 47

Daar is daagliks meer gelowiges tot die getal van die gemeente bygevoeg. Gebeur dit vandag nog? Wat het die mense getrek om deel van die gemeente te wees? 4 sake: Die leer en onderrig van die apostels; Onderlinge verbondenheid met mekaar; Die gemeenskaplike maaltyd en die volhardende gebed. Koinonia vind prakties plaas in gemeenskaplike verkeer, aanbidding, dienslewering asook bediening van mekaar tot opbou van die liggaam van Christus in liefde – Ef. 4:16b. Uiteindelik word ons gehoorsaamheid gemeet aan ons gehoorsaamheid aan die Bybel - 1 Tim. 3